Tin tức khác

Hạn chế đầu tư dự án xi măng ở vùng khó khăn, ảnh hưởng đến di sản văn hóa, du lịch”

Quan điểm đầu tư là phát triển công nghiệp xi măng bền vững, góp phần phát triển KT-XH, sử dụng tài nguyên hợp lý, bảo vệ môi trường sinh thái, di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Ưu tiên các dự án xi măng đầu tư ở các tỉnh phía Nam; các dự án đầu tư mở rộng; các dự án công suất lớn, công nghệ hiện đại, tiêu hao nguyên liệu và năng lượng thấp. Các dự án xi măng thuộc danh mục đầu tư kèm theo Quyết định này chỉ được phép đầu tư xây dựng công đoạn nghiền clinke có công suất tương ứng với công suất lò nung clinke, không được đầu tư các trạm nghiền độc lập.

Đối với các dự án đầu tư mới (có hợp đồng cung cấp thiết bị kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực) có công suất lò nung từ 2.500 clinke/ngày trở lên phải đầu tư ngay hệ thống tận dụng nhiệt thải từ lò nung để phát điện. Đối với các dự án xi măng cũ, cũng phải đầu tư hạng mục này trước năm 2015.

Khuyến khích đầu tư công nghệ sản xuất xi măng gắn với việc xử lý và sử dụng chất thải công nghiệp và rác thải (kể cả rác thải y tế) là nhiên liệu để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đến cuối năm 2015 hoàn thành chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay.

Về nguồn nguyên liệu, phải được xác định trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng có trữ lượng đảm bảo đủ cho sản xuất liên tục ít nhất 30 năm. Sử dụng triệt để tiết kiệm và hiệu quả nguồn nguyên liệu theo hướng tận thu khoáng sản, khai thác âm, khai thác theo công nghệ khoan hầm; có phương án hoàn nguyên mỏ sau khai thác và đảm bảo cảnh quan môi trường.

Tỉnh Kiên Giang có hơn 20 ngọn núi đá vôi với trữ lượng khoảng 440 triệu tấn, trữ lượng khai thác là 245 triệu tấn. Hiện đã có 6 nhà máy nhà máy xi măng đang hoạt động với tổng công suất khoảng 5 triệu tấn/năm. Riêng Công ty liên doanh Holcim Việt Nam đã triển khai xây dựng hệ thống tận dụng nhiệt thải để phát điện trị giá lên tới 6 triệu USD. Đáng lưu ý là các dự án xi măng này đều tập trung tại huyện Kiên Lương, phần lớn trong số đó thuộc vùng có nhiều cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử, văn hoá mà điển hình là quần thể cảnh quan, di tích văn hoá lịch sử Hòn Phụ Tử nổi tiếng.

Theo danh mục được duyệt kèm theo Quyết định này, tỉnh Kiên Giang có 1 dự án xi măng lò quay công suất 600.000 tấn/năm của Công ty CP Clinke Hà Tiên, dự kiến vận hành trong năm 2014. Giai đoạn từ năm 2016 – 2020 có thêm dự án của Công ty CP xi măng Hà Tiên (chuyển đổi công nghệ ướt sang khô) tổng công suất khoảng 1.400.000 tấn/năm. Giai đoạn từ 2021 – 2030 sẽ có thêm dự án xi măng lò quay mang tên Holcim 2 của Công ty liên doanh Holcim Việt Nam công suất lên tới 3.600.000 tấn/năm./.

theo website Kiên Giang   |    web counter lượt xem

Tìm kiếm