GIÁ VÉ & LỊCH CHẠY

Lịch chạy, giá vé tàu Hà Tiên-Phú Quốc từ ngày 31/12/2015

 

HÀ TIÊN - (BÃI VÒNG) PHÚ QUỐC

Ngày Giờ đi Người lớn Trẻ em Tên tàu
31/12 07:45 215.000 150.000 NgọcThành
08:00 230.000 160.000 Superdong
13:15 230.000 160.000 Superdong
01/01 06:00 230.000 160.000 Superdong
07:45 215.000 150.000 NgọcThành
08:00 230.000 160.000 Superdong
10:00 230.000 160.000 Superdong
12:00 230.000 160.000 Superdong
12:30 215.000 150.000 NgọcThành
14:00 230.000 160.000 Superdong
02/01 07:45 215.000 150.000 NgọcThành
08:00 230.000 160.000 Superdong
13:15 230.000 160.000 Superdong
03/01 07:45 215.000 150.000 NgọcThành
08:00 230.000 160.000 Superdong
10:00 230.000 160.000 Superdong
12:00 230.000 160.000 Superdong
12:30 215.000 150.000 NgọcThành
14:00 230.000 160.000 Superdong
04/01 06:00 230.000 160.000 Superdong
07:45 215.000 150.000 NgọcThành
08:00 230.000 160.000 Superdong
13:15 230.000 160.000 Superdong

 

PHÚ QUỐC (BÃI VÒNG) - HÀ TIÊN

Ngày Giờ đi Người lớn Trẻ em Tên tàu
31/12 08:00 230.000 160.000 Superdong
10:30 215.000 150.000 NgọcThành
13:00 230.000 160.000 Superdong
16:00 230.000 160.000 Superdong
01/01 08:00 230.000 160.000 Superdong
10:00 230.000 160.000 Superdong
10:30 215.000 150.000 NgọcThành
12:00 230.000 160.000 Superdong
14:00 230.000 160.000 Superdong
14:30 215.000 150.000 NgọcThành
02/01 08:00 230.000 160.000 Superdong
10:30 215.000 150.000 NgọcThành
13:00 230.000 160.000 Superdong
03/01 08:00 230.000 160.000 Superdong
10:00 230.000 160.000 Superdong
10:30 215.000 150.000 NgọcThành
12:00 230.000 160.000 Superdong
14:00 230.000 160.000 Superdong
14:30 215.000 150.000 NgọcThành
16:00 230.000 160.000 Superdong
04/01 08:00 230.000 160.000 Superdong
10:30 215.000 150.000 NgọcThành
13:00 230.000 160.000 Superdong

gia-ve-ef

  • Giá vé đã bao gồm: Thuế GTGT, bảo hiểm hành khách, nước suối, khăn lạnh, phí phụ vụ, nhà vệ sinh và các tiện ích công cộng trên tàu.
  • Giá vé không bao gồm: Mini bar, các phát sinh khác.
  • Vé là hóa đơn đặc thù, được hợp thức hóa chứng từ khai báo thuế.

Lịch chạy, giá vé tàu Hà Tiên-Phú Quốc được phòng vé tàu Biển Hà Tiên cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác.

Tìm kiếm