GIÁ VÉ & LỊCH CHẠY

GIÁ VÉ-LỊCH CHẠY TẾT 2015 (PQ-HT)


TUYẾN: PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN

Ngày Giờ đi Giờ đến Tên tàu, phà
Giá vé
N.lớn
Giá vé
Trẻ em
Cảng đi Tình
trạng
18/02
(30 Tết)
Chạy theo lịch ngày thường
19/02
(Mùng 1)
Tất cả các tàu nghỉ
20/02
(Mùng 2)
08:00
09:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  08:30 11:30 Phà Thạnh Thới 1 185.000   Đá chồng
  09:30 12:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  09:45 11:00 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  10:30 11:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  12:00 13:15 Tàu Superdong 7 230.000 160.000 Bãi vòng  
  13:00 14:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  14:30 17:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  15:30 18:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
21/02
(Mùng 3)
08:00
09:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  08:30 11:30 Phà Thạnh Thới 1 185.000   Đá chồng
  09:30 12:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  09:45 11:00 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  10:30 11:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  11:00 12:15 Tàu Superdong 1
230.000 160.000 Bãi vòng
  12:00 13:15 Tàu Superdong 7 230.000 160.000 Bãi vòng  
  13:00 14:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  14:30 15:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  14:30 17:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  15:30 18:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
22/02
(Mùng 4)
08:00
09:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  08:30 11:30 Phà Thạnh Thới 1 185.000   Đá chồng
  09:30 12:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  09:45 11:00 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  10:30 11:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  11:00 12:15 Tàu Superdong 1
230.000 160.000 Bãi vòng
  12:00 13:15 Tàu Superdong 7 230.000 160.000 Bãi vòng  
  13:00 14:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  14:30 15:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  14:30 17:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  15:30 18:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
23/02
(Mùng 5)
08:00
09:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  08:30 11:30 Phà Thạnh Thới 1 185.000   Đá chồng
  09:30 12:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  09:45 11:00 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  10:00 11:15 Tàu Superdong 6 230.000 160.000 Bãi vòng  
  10:30 11:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  12:00 13:15 Tàu Superdong 7 230.000 160.000 Bãi vòng  

14:00 15:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  14:30 15:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  14:30 17:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  15:30 18:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
24/02
(Mùng 6)
08:00
09:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  08:30 11:30 Phà Thạnh Thới 1 185.000   Đá chồng
  09:30 12:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  09:45 11:00 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  10:00 11:15 Tàu Superdong 6 230.000 160.000 Bãi vòng  
  10:30 11:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng

14:00 15:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  14:30 17:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  15:30 18:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
25/02
(Mùng 7)
08:00
09:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  08:30 09:45 Tàu Superdong 1
230.000 160.000 Bãi vòng
  08:30 11:30 Phà Thạnh Thới 1 185.000   Đá chồng
  09:30 12:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  10:00 11:15 Tàu Superdong 6 230.000 160.000 Bãi vòng  
  10:30 11:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng

14:00 15:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  14:30 17:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  15:30 18:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
26/02
(Mùng 8)
Chạy theo lịch ngày thường

 

MỘT SỐ LƯU Ý

- Giá vé đã bao gồm VAT (thuế giá trị gia tăng) & phí bảo hiểm; phí phục vụ & các dịch vụ công cộng trên tàu; Nước suối, khăn lạnh.
- Giá vé không bao gồm vận chuyển/trung chuyển đến bến tàu/phà.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong giờ làm việc: 077.3701575 - Fax: 077.3959344 - Di động: 093.274160 (Mr Tám)
Ngoài giờ làm việc: 01655.666228 (Mr Tám) - hotline 24/7
- Địa chỉ văn phòng: Số 28 Đường Cách Mạng Tháng Tám (đường xuống bến tàu cao tốc Hà Tiên), phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

Tư vấn thông tin vé tàu: info@hatienphuquoc.net
Tư vấn thông tin du lịch: info@bienhatientravel.com

Ấn like nếu bài viết hữu ích. 
 


Tìm kiếm