GIÁ VÉ & LỊCH CHẠY

GIÁ VÉ-LỊCH CHẠY TẾT 2015 (HT-PQ)


TUYẾN: HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

Ngày Giờ đi Giờ đến Tên tàu, phà
Giá vé
N.lớn
Giá vé
Trẻ em
Cảng đến Tình
trạng
18/02
(30 Tết)
Chạy theo lịch ngày thường
19/02
(Mùng 1)
Tất cả các tàu nghỉ
20/02
(Mùng 2)
05:30 08:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  06:30
09:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  07:30 08:45 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  07:45
09:05 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  08:00
09:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  10:00 11:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  11:30 14:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  12:30 15:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  14:00 15:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
21/02
(Mùng 3)
05:30 08:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  06:30
09:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  07:30 08:45 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  07:45
09:05 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  08:00
09:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  09:00 10:15 Tàu Superdong 1
230.000 160.000 Bãi vòng
  10:00 11:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  11:30 14:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng

12:30
13:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
 
  12:30 15:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  14:00 15:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
22/02
(Mùng 4)
05:30 08:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  06:30
09:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  07:30 08:45 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  07:45
09:05 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  08:00
09:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  09:00 10:15 Tàu Superdong 1
230.000 160.000 Bãi vòng  
  10:00 11:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  11:30 14:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng

12:30
13:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
 
  12:30 15:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  14:00 15:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
23/02
(Mùng 5)
05:30 08:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  06:30
09:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  07:30 08:45 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  07:45
09:05 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  08:00
09:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  09:00 10:15 Tàu Superdong 1
230.000 160.000 Bãi vòng  
  10:00 11:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
  11:30 14:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  12:00 13:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  

12:30
13:45 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
 
  12:30 15:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  14:00 15:15 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
24/02
(Mùng 6)
05:30 08:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  06:30
09:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  07:30 08:45 Tàu Superdong 2 230.000 160.000 Bãi vòng
  07:45
09:05 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  08:00
09:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  11:30 14:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  12:00 13:15 Tàu Superdong 6
 230.000 160.000
Bãi vòng
 
  12:30 15:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  13:15 14:30 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
25/02
(Mùng 7)
05:30 08:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  06:30
09:30 Phà Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  07:45
09:05 Tàu Ngọc Thành 215.000 150.000 Bãi vòng
  08:00
09:15 Tàu Superdong 6
230.000 160.000 Bãi vòng  
  11:30 14:30 Phà Thạnh Thới 1
185.000
Đá chồng
  12:00 13:15 Tàu Superdong 6
 230.000 160.000
Bãi vòng
 
   12:30 15:30 Tàu Thạnh Thới 2 185.000   Đá chồng
  13:15 14:30 Tàu Superdong 7
230.000 160.000 Bãi vòng  
26/02
(Mùng 8)
Chạy theo lịch ngày thường

 

MỘT SỐ LƯU Ý

- Giá vé đã bao gồm VAT (thuế giá trị gia tăng) & phí bảo hiểm; phí phục vụ & các dịch vụ công cộng trên tàu; Nước suối, khăn lạnh.
- Giá vé không bao gồm vận chuyển/trung chuyển đến bến tàu/phà.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong giờ làm việc: 077.3701575 - Fax: 077.3959344 - Di động: 093.274160 (Mr Tám)
Ngoài giờ làm việc: 01655.666228 (Mr Tám) - hotline 24/7
- Địa chỉ văn phòng: Số 28 Đường Cách Mạng Tháng Tám (đường xuống bến tàu cao tốc Hà Tiên), phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

Tư vấn thông tin vé tàu: info@hatienphuquoc.net
Tư vấn thông tin du lịch: info@bienhatientravel.com

Ấn like nếu bài viết hữu ích. 
 


Tìm kiếm