Du lịch

Khai mạc hội thảo quốc tế đầm Đông Hồ

Ông Lê Văn Thi – Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo.

   Hội thảo sẽ nghe khoảng 20 báo cáo tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước thuộc 3 nhóm chủ đề lớn: Nhóm chuyên đề 1 về “Bảo tồn giá trị đất ngập nước, rừng ngập mặn và tính đa dạng sinh học của đầm Đông Hồ - Việt Nam”; Nhóm chuyên đề 2 về “Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển giá trị đầm Đông Hồ - Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ứng phó với nước biển dâng”; Nhóm chuyên đề 3 về “Hiện trạng sinh kế, vấn đề môi trường – xử lý môi trường, định hướng qui hoạch và thực hiện qui hoạch đầm Đông Hồ - Việt Nam gắn kết với chiến lược bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá của Hà Tiên để khai thác kinh tế du lịch”.

   Đầm Đông Hồ là một trong số rất ít thắng cảnh thuộc “Hà Tiên thập cảnh” xưa còn tồn tại đến ngày nay. Trong vài thập niên trở lại đây, thắng cảnh này tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực từ thiên nhiên và cả bàn tay con người. Việc tổ chức một hội thảo quốc tế về định hướng qui hoạch, bảo tồn danh thắng đầm Đông Hồ được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế trong việc gắn mục tiêu bảo tồn thiên nhiên với quá trình phát triển kinh tế - xã hội./.
theo website Kiên Giang   |   Có web counter lượt xem

Tìm kiếm