Du lịch

Giới thiệu 8 ngọn hải đăng ở Kiên Giang

1. Hải đăng Rạch Giá:
Năm thiết lập chưa xác định được nhưng được xây dựng mới ở khu 16 ha phường Vĩnh Thanh Vân - thành phố Rạch Giá vào năm 2003; chỉ vị trí vùng Rạch Giá, đèn độc lập giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Cà Mau, Kiên Giang định hướng và xác định vị trí của mình; tầm hiệu lực (tọa độ địa lý) ban đêm: 10 hải lý; tháp có chiều cao 23.45m với 110 bặc thang lên tới đỉnh đèn; màu sắc thân tháp màu xanh, công trình màu vàng; tâm sáng 18.5m; đặc tính chớp, chớp nhóm 2 là 8 giây.

 

2. Hải đăng Hòn Chông:

   Năm thiết thành lập 27/5/2005; tác dụng: Đèn báo cảng. Giúp tàu thuyền xác định hướng ra vào cảng Hòn Chông - huyện Kiên Lương; tầm hiệu lực (tọa độ địa lý), ban ngày: 16.5 hải lý, ban đêm: 16 hải lý; tháp đèn có chiều cao 15.6m; tâm sáng 36.6m; đặc tính chớp, chớp nhóm 3+1, chu kỳ 16 giây.

 
3. Hải đăng Núi Nai:
Năm thiết lập 17/07/2000; chỉ vị trí Núi Nai, chỉ dẫn tàu thuyền nhận biết được vị trí của mình và phương hướng hàng hải trong vùng biển thuộc thị xã Hà Tiên; tầm hiệu lực (tọa độ địa lý), ban ngày: 27 hải lý, ban đêm: 19 hải lý; tháp có chiều cao 16m; tâm sáng 112m; đặc tính chớp, chớp nhóm 2, chu kỳ là 10 giây.

 

 
4. Hải đăng Thổ Chu:
Năm thiết lập 25/01/2000; chỉ vị trí đảo Thổ Chu, chỉ dẫn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhằm biết được vị trí của mình và phương hướng hành hải trong vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang; tầm hiệu lực (tọa độ địa lý), ban ngày: 29 hải lý, ban đêm: 12 hải lý; tháp có chiều cao 18m, Tháp đèn màu xám, công trình màu vàng; tâm sáng 140m; đặc tính chớp, chớp nhóm 4, chu kỳ 15 giây.

 

 
5. Hải đăng Hòn Khô:
Năm thiết lập 25/01/2000; chỉ vị trí đảo Hòn Khô, chỉ dẫn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhằm biết được vị trí của mình và phương hướng hành hải trong vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang; tầm hiệu lực (tọa độ địa lý), ban ngày: 14 hải lý, ban đêm: 15 hải lý; tháp có chiều cao 5m, màu sắc thân đèn đen và đỏ xen kẽ; tâm sáng 15m; đặc tính chớp, chớp đơn chu kỳ 5 giây.

 

 
6. Hải đăng Dương Đông:
Năm thiết lập 28/08/1993; chỉ vị trí đông đảo Phú Quốc, đèn báo cửa giúp tàu thuyền hoạt động trong khu vực phía đông đảo Phú Quốc định hướng và xác định vị trí của mình; tầm hiệu lực (tọa độ địa lý), ban ngày: 14 hải lý, ban đêm: 15 hải lý; tháp đèn có chiều cao 5m, màu sắc thân đèn sọc ngang trắng xanh xen kẽ; tâm sáng 15m; đặc tính chớp, chớp nhóm 3 nhịp, chu kỳ 10 giây.

 

 
7. Hải đăng An Thới:
Năm thiết lập 2000; chỉ vị trí phía Nam đảo Phú Quốc, chỉ dẫn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhằm biết được vị trí của mình và phương hướng hành hải trong vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang; tầm hiệu lực (tọa độ địa lý), ban ngày: 15 hải lý, ban đêm: 15 hải lý; tháp có chiều cao 14.3m, màu sắc thân đèn đỏ trắng xen kẽ, công trình màu vàng; tâm sáng 79.7m; đặc tính chớp, chớp nhóm 2 chu kỳ 6 giây.

 

 
8. Hải đăng Nam Du:
Năm thiết lập 2001; chỉ vị trí đảo Nam Du, chỉ dẫn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nhằm biết được vị trí của mình và phương hướng hành hải trong vùng biển Nam Du tỉnh Kiên Giang; tầm hiệu lực (tọa độ địa lý), ban ngày: 28 hải lý, ban đêm: 25 hải lý; tháp có chiều cao 11.6m, màu sắc thân đèn đỏ; tâm sáng 295m; đặc tính chớp, chớp nhóm 3 chu kỳ 10 giây.

 

 

theo website Kiên Giang   |   Có web counter lượt xem

Tìm kiếm