Du lịch

Đã có kế hoạch Tổ chức Hội thảo quốc tế về “Định hướng quy hoạch bảo tồn và phát triển đầm Đông Hồ - Việt Nam”


   Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung như: Giá trị bảo tồn đất ngập nước, rừng ngập mặn và tính đa dạng sinh học đầm Đông Hồ; Phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch ở Hà Tiên; Hiện trạng sinh kế và định hướng duy trì phát triển bền vững; Vấn đề môi trường và xử lý môi trường sinh thái trong định hướng phát triển bền vững; Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong biến đổi khí hậu và ứng phó với nước biển dâng; Định hướng quy hoạch và thực hiện quy hoạch đầm Đông Hồ - Hà Tiên.

   Thời gian và địa điểm dự kiến diễn ra hội thảo trong hai ngày 10 và 11/11/2011 tại Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

   Dự kiến Ban Tổ chức Hội thảo gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh - Trưởng ban; Đại diện Sở KH&CN, Sở NN-PTNT, Thị xã Hà Tiên - Phó trưởng ban; Đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan làm thành viên. Kinh phí tổ chức Hội thảo được lấy từ nguồn tài trợ của dự án GIZ Kiên Giang. Thành phần đại biểu tham dự Hội thảo dự kiến khoảng 170 đại biểu, trong đó có: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường; Văn phòng UNESCO quốc tế tại Hà Nội; UBQG UNESCO Việt Nam; UBQG MAB Việt Nam; Đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Trường; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Các công ty tư vấn quy hoạch đầm Đông Hồ đã thực hiện trước đây; Các nhà nghiên cứu về lịch sử Hà Tiên; Một số doanh nghiệp du lịch của tỉnh (có tham luận); Các nhà khoa học quốc tế (có tham luận); Các nhà khoa học Việt Nam (có tham luận); Các nhà khoa học tỉnh Kiên Giang (có tham luận); Phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương.

theo hatienphuquoc.net   |     web counter lượt xem

Tìm kiếm