Tin công ty

29/9 tàu cao tốc Hồng Tâm hoạt động trở lại & đổi tên thành tàu cao tốc Lâm Đại Hải


 
 


- 29/9/2013: Tàu cao tốc Hồng Tâm kết thúc bảo dưỡng, chính thức hoạt động trở lại.

► Thay đổi sau bảo dưỡng:

- Hệ thống máy mới, hoạt động ổn định;

- Nâng cấp các tiện ích trên tàu;

- Đổi tên thành tàu cao tốc Lâm Đại Hải

► Giá vé, lịch chạy không thay đổi.


 
 

Tìm kiếm