CHÍNH SÁCH

Chính sách khách đoàn

Các chính sách hỗ trợ và ưu đãi dành cho khách đoàn. Chính sách khách đoàn dành cho doanh nghiệp, tập thể, đặc biệt là các tổ chức du lịch, lữ hành.

Vé ưu đãi người cao tuổi, người khuyết tật tàu Ngọc Thành (Hà Tiên-Phú Quốc)

Vé ưu đãi dành cho người cao tuổi, người khuyết tật đi tàu cao tốc Ngọc Thành (Hà Tiên-Phú Quốc)

Vé ưu đãi người cao tuổi, người khuyết tật tàu Lâm Hải Lộc (Hà Tiên-Phú Quốc)

Vé ưu đãi dành cho người cao tuổi, người khuyết tật đi tàu cao tốc Lâm Hải Lộc (Hà Tiên-Phú Quốc)

Vé ưu đãi người cao tuổi, người khuyết tật tàu Superdong (Hà Tiên-Phú Quốc)

Vé ưu đãi dành cho người cao tuổi, người khuyết tật đi tàu cao tốc Superdong (Hà Tiên-Phú Quốc)

Vé ưu đãi người cao tuổi, người khuyết tật

Vé ưu đãi dành cho người cao tuổi, người khuyết tật (vé tàu phú quốc)

Tìm kiếm