Cẩm nang

Taxi Hà Tiên - Taxi Phú QuốcTaxi Hà Tiên


Có tất cả 01 hãng

1. Taxi Trang Ngọc Phát
- Địa chỉ: Tô Châu - Hà Tiên - Kiên Giang
- Điện thoại: 077.3
95 95 95
 

Taxi Phú Quốc


Có tất cả 03 hãng

1. Taxi SASCO
- Địa chỉ: 379 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5,TT Dương Đông - Phú Quốc-Kiên Giang
- Điện thoại: 077.3
76 76 76, 077.3 99 55 99, 077.3 982 982
 
 
2. Taxi Mai Linh Phú Quốc
- Địa chỉ: 10 KP2 Đường 30 Tháng 4, TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại: 077.3
979 777, 077.3 99 77 99
 
3. Taxi Phú Quốc
- Địa chỉ: TT.Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
- Điện thoại: 077.3
75 75 75

 

Ấn like nếu bài viết hữu ích.


 

 
 

Tìm kiếm