Cẩm nang

Quy định về ảnh hưởng của thời tiết đến lịch hoạt động, ngừng hoạt động các tuyến tàu khách từ đất liền ra các đảo trên địa bàn Kiên Giang

   1. Trường hợp gió từ cấp 5 trở lại: các tàu hoạt động theo lịch; Trường hợp gió giật trên cấp 5 đến cấp 6 trở lại: tàu hoạt động tuyến Rạch Giá – Hòn Tre – Hòn Sơn và Phú Quốc – Thổ Châu;
    2. Trường hợp gió giật trên cấp 6: tàu hoạt động tuyến Rạch Giá – Phú Quốc; Hà Tiên – Phú Quốc và Rạch Giá Nam Du;
   3. Trường hợp gió từ cấp 7 trở lên: các tàu ngưng hoạt động.
   Để có thông tin kịp thời quý khách liên hệ Ban điều hành Cảng Rạch Giá, Ban quản lý bến xe tàu Hà Tiên và Ban điều hành bến xe tàu Kiên Lương:
   - Điện thoại: 077.3863242 (Ban Điều hành cảng Rạch Giá);
   - Điện thoại: 077.3851414 (Ban Quản lý bến xe tàu Hà Tiên);
   - Điện thoại: 077.3755844 (Ban Điều hành bến xe tàu Kiên Lương).

theo Sở Giao Thông Vận Tải Kiên Giang   ||   Đã cóweb counterlượt xem

Một Số Thông Tin Quan Trọng
1. Xem dự báo thời tiết Hà Tiên trên vnbaolut.com --->  xem chi tiết
2. Nghe thông tin dự báo thời tiết tỉnh Kiên Giang qua tổng đài 8 0 1 1 0 1

3. DANH MỤC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG, GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ---> download

4. BẢNG GIÁ VÉ XE BUÝT CỦA MỘT SỐ CHẶNG CHỦ YẾU CHO CÁC TUYẾN TỈNH KIÊN GIANG ---> download

5. DANH MỤC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ĐANG HOẠT ĐỘNG ---> download

theo hatienphuquoc.net tổng hợp

Tìm kiếm