Bến cảng

Các loại phí & giá các dịch vụ tại Bến tàu Hà Tiên


BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ CỤ THỂ
(Kèm theo công văn số: 08/CV-BQLB, ngày 15/7/2013 của BQL Bến xe - tàu Hà Tiên)
_________________________

Doanh nghiệp là đơn vị: Dịch vụ bến tàu
Đăng ký giá cụ thể như sau:

 

S
T
T
Tên hàng hóa dịch vụ
Đơn vị tính
Mức giá đăng ký liền kề trước
Mức giá
đăng ký
1
DV tàu khách ra, vào bến (tính trên số ghế đăng ký của phương tiện):
a) Loại tàu cao tốc
b) Loại tàu thường
đồng/ghế

4.000
2.000


4.000
2.000
2 DV đại lý bán vé (tính trên số vé thực tế bán được):
a) Loại tàu cao tốc
b) Loại tàu thường
đồng/ghế

2.000
1.000


2.000
1.000
3 DV tàu đò chở khách ra, vào Bến đò Cừ Đứt
đồng/tàu
/lượt
  10.000
4 DV hàng hóa qua bến (tính trên số lượng hàng hóa thực tế):
a) Hàng hóa là gỗ:
 - Loại gỗ lớn
 - Loại gỗ nhỏ
b) Hàng hóa là Cát, Đá
c) Hàng thủy hải sản, động vật sống
d) Hàng hóa khác


đồng/m3
đồng/m3
đồng/m3
đồng/tấn
đồng/tấn


/
/
10.000
5.000
/50.00020.000
5.000
10.000
5.000
5 DV cho thuê nhà kho để hàng hóa tại bến:
đồng/tàu
/ngày
30.000 30.000
6 DV xe tải bốc, dỡ hàng hóa tại bến:
a) Xe tải có trọng tải đến dưới 5 tấn
b) Xe tải có trọng tải từ 5 đến 10 tấn
c) Xe tải có trọng tải trên 10 tấn đến 20 tấn
d) Xe tải có trọng tải trên 20 tấn trở lên
đồng/xe
/lượt

15.000
30.000
50.000
80.000

15.000
30.000
50.000
80.000
7 DV tàu thuyền tải cập bến:
a) Tàu có trọng tải đến 100 tấn
b) Tàu có trọng tải từ trên 100 tấn trở lên
đồng/tàu
/lượt
/
50.000
70.000
8 DV cho thuê nơi đổ xe tại bến:
a) Xe môtô
b) Xe khách có trọng tải đến 16 chổ
c)
Xe khách có trọng tải trên 16 chổ đến 30 chổ
d)
Xe khách có trọng tải trên 30 chổ trở lên
đồng/xe
/ngày đêm
/
10.000

50.000
70.000
100.000
9 DV cho thuê mặt bằng kinh doanh tại bến tàu:
đồng/m2
/tháng
15.000 10.000


Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)Vương Chánh Quản

Một số hình ảnh tại Bến tàu Hà Tiên

Ấn like nếu bài viết hữu ích. 
 

Tìm kiếm